Utilitzeu google cloud print per conectar una impresora local y poder utilitzarla tant en local, com també de manera remota desde cualsevol lloc on tingueu internet, tenint en compte que si ho feu a traves d’algun terminal mobil necesitareu els drivers pertinents.

 

google

Si ho feu desde local necesitareu una impresora conectada al pc, pero també podeu utilitzar les impresores eprint , d’HP, que permeten imprimir enviant un correu electronic a la direccion de correu que li configurem a la impresora, així trenquem cualsevol necesitat de pc, cables etc.

Per a més informació clic sobre la imatge.

HP eprint