Les impressores  eprint d’HP, permeten utilitzar multiples aplicacions amb les quals podras personalitzar les teves impressions, plantilles i altres que et *permitiran arribar al que aquestes buscant. Sudokus, formularis, laberints

 

HP ePrint gde 

https://h30495.www3.hp.com/apps