Algunes ofertes de Magic World Informàtica, de la primavera 2014: youtu.be/x6DwwQczpe8 vía @YouTube #oferta