Ruben Xaus – quemando rueda en el GP 2004: youtu.be/t-ucvc4Wvfg?a mitjançant @YouTube